Fundacja Na Swoim Miejscu
Fundacja Na Swoim Miejscu

Zgodnie z uchwałą nr 1/2022 Zarządu Fundacji Na Swoim Miejscu z dnia 30 grudnia 2022 r. Fundacja Na Swoim Miejscu (KRS: 0000523478) ulega rozwiązaniu z powodu wyczerpania się jej środków finansowych. Uchwała została podjęta za jednomyślną zgodą Fundatorów oraz zatwierdzona przez Radę Fundacji.

Likwidatorem powołany został Bartłomiej Gajewski.

Kontakt do likwidatora: ul. Królewskie Lipy 5 m 25, 05-500 Piaseczno, tel. 661 366 069.

Kontakt mailowy: fundacja@naswoimmiejscu.pl

Ewentualne roszczenia wobec Fundacji Na Swoim Miejscu należy kierować do likwidatora do dnia 31.10.2023 r.

Aktualna nazwa organizacji brzmi: Fundacja Na Swoim Miejscu w likwidacji.

Fundacja Na Swoim Miejscu działała w latach 2013 – 2022 w Piasecznie, a jej głównym dziełem była organizacja corocznego Orszaku Trzech Króli w Piasecznie. Poza tym wspierała materialnie osoby w sytuacjach kryzysowych a okazjonalnie organizowała wydarzenia edukacyjne (warsztaty dla mam dotyczące opieki nad niemowlętami, spotkanie o edukacji domowej).