Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR – przystąpienie do MPZP Żabieniec

221

2021-12-28
UiA.6721.7.1.2021.MKR
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR – przystąpienie do MPZP Żabieniec