Obwieszczenie UiA.6721.10.1.2021.MKR – przystąpienie do MPZP Siedliska

304

2022-01-03
UiA.6721.10.1.2021.MKR
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.10.1.2021.MKR – przystąpienie do MPZP Siedliska