Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – WI-I.746.1.46.2023.IK1 – inwestycja celu publicznego

277

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT14917 Zalesie Górne, dz. ew. 10/1 obręb 0042 Zalesie Górne, woj. mazowieckie.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – WI-I.746.1.46.2023.IK1 – inwestycja celu publicznego