Obwieszczenie OŚR.6220.14.2021.ŁM

248

zawiadamiające, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków na cele warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 9/17 i 9/20 przy ul. Technicznej w Piasecznie wszczęte na wniosek Pana Błażeja Biniendy – pełnomocnika firmy Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j., zostało zakończone

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.14.2021.ŁM