Obwieszczenie OŚR.6220.15.2021.ŁM

254

zawiadamiające, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu drogowego w cieku Dopływ z Lesznowoli (Kanał Piaseczyński) w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego, ul. Mazurska w Piasecznie” wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Stępnia – pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zostało zakończone

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.15.2021.ŁM