Obwieszczenie OŚR.6220.22.2021.ŁM

259

zawiadamiające, że w dn. 11.01.2022 r. nałożono postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych oraz budynku portierni, zbiornika wody do celów pożarowych i budynku pompowni, parkingów i wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na działkach o nr. ew.: 23/4, 20/2 oraz częściowo na działkach nr 5/2, 7 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno)

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.22.2021.ŁM