Obwieszczenie OŚR.6220.23.2021.ŁM

1514

zawiadamiające, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo-magazynowo-biurowej zlokalizowanego na dz. o nr ew. nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 oraz 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 w Piasecznie wszczęte na wniosek Pana Zbigniewa Stockiego – pełnomocnika firmy Grenova Capital Spółka Akcyjna, zostało zakończone

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.23.2021.ŁM