100 tys. zł w ramach projektu grantowego “Cyfrowa Gmina”

2344
100 tys. zł w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Białe logo projektu Cyfrowa Gmina na niebieskim tle, z oznaczeniami w prawym górnym rogu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszy Europejskich dla Programu Polska Cyfrowa. W prawej dolnej części strony ikony wiążące się z cyfrowym środowiskiem, np. laptop, chmura, certyfikat, folder.

15 lutego 2022 roku Gmina Piaseczno podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na „Modernizację sieci LAN urzędu w zakresie zmiany architektury urządzeń sieciowych” tj. przygotowanie projektu sieci (m. in. dobór odpowiednich urządzeń sieciowych – przełączniki sieciowe dostępne, wymiana przełączników sieciowych, wprowadzenie przełączników typu Commander/Master/Core); montaż i konfiguracja urządzeń na podstawie projektu (wprowadzenie segmentacji, podsieci, VLANów); dostawa urządzeń aktywnych sieci (ww. przełączniki, niezbędne akcesoria itp.). Modernizacja pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo sieci oraz poprawić wydajność komunikacji pomiędzy lokalizacjami urzędu. Gmina w ramach projektu wykona również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Piaseczno. Gmina Piaseczno na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 15 sierpnia 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Logotypy 100 tys. zł w ramach projektu grantowego Cyfrowa GminaSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19