Obwieszczenie OŚR.6220.23.2021

298

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo-magazynowo-biurowej zlokalizowanego na dz. o nr ew. nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 oraz 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 w Piasecznie

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.23.2021