Obwieszczenie OŚR.6220.3.2022

302

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowości: Szczaki oraz Złotokłos, gm. Piaseczno)

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.3.2022