Obwieszczenie OŚR.6220.4.2022

371

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowości: Henryków-Urocze, gm. Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.4.2022