Obwieszczenie OŚR.6220.4.2021.ŁM

137

zawiadamiające Strony, że w dniu 10.05.2021 r. została wydana Decyzja Nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie terenu zewnętrznego Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu, budowy wiat samochodowych, przebudowy parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 2/183 obręb 4, ul. Puławska 44E, Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.4.2021.ŁM