Obwieszczenie UiA.6733.4.2021.AK kanalizacja wodosiągowa i sanitarna Wólka Pęcherska PGR dz. nr 10 i inne

50

                                                                             Piaseczno, dnia 2021-05-07   UiA. 6733.4.2021.AK                                                         OBWIESZCZENIE  Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r.,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.4.2021.AK kanalizacja wodosiągowa i sanitarna Wólka Pęcherska PGR dz. nr 10 i inne