Obwieszczenie OŚR.6220.8.2021

279

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 nr PIA4402A zlokalizowanego na działce nr ew. 10/1 w miejscowości Zalesie Górne

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.8.2021