Spr. 44/2021 – „Remont i przebudowę budynku "Poniatówki" w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku w ramach zadania pt. "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt + realizacja”.

218

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/761f6126-0bee-48ed-9f8c-5cac5c278757

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 44/2021 – „Remont i przebudowę budynku “Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku w ramach zadania pt. “Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt + realizacja”.