Obwieszczenie ponowne UiA.6733.7.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej

232

Piaseczno, dnia 2022.11.23
UiA. 6733.7.2022.ŁM 
OBWIESZCZENIE
PONOWNE
Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.09.2022 r., L.dz.PP.75012.2022/UA:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie ponowne UiA.6733.7.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej