Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Judo Winter Camp z super gwiazdą Darcelem Yandzim

605

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 23.11.2022 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Ikizama”, na realizację zadania: Judo Winter Camp z…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Judo Winter Camp z super gwiazdą Darcelem Yandzim