Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego – ARB.6740.807.2023.GM o wydaniu decyzji nr 1233/2023 z 08.09.2023 r. na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy, w ul. Janusza Kusocińskiego i ul. Marusarzówny w Piasecznie

111

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego – ARB.6740.807.2023.GM o wydaniu decyzji nr 1233/2023 z 08.09.2023 r. na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy, w ul. Janusza Kusocińskiego i ul. Marusarzówny w Piasecznie