Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego -ARB.6740.809.2023.GM o wydaniu decyzji nr 1234/2023 z 08.09.2023 r. na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusza Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Piasecznie

335

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego -ARB.6740.809.2023.GM o wydaniu decyzji nr 1234/2023 z 08.09.2023 r. na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusza Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Piasecznie