Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie

445

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie