Program “Piękny uśmiech”

2024
Piękny uśmiech. Na zdjęciu dziewczynka leżąca na trawie.
pixabay.com

Gmina Piaseczno po raz kolejny finansuje program profilaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci z klas I-VI szkół podstawowych. Program “Piękny uśmiech” realizowany będzie w 5 gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w gminnych szkołach.

Program składa się z dwóch części: profilaktycznej i zdrowotnej. W części profilaktycznej realizowane są świadczenia, które nie są finansowane przez NFZ, tj. lakowanie zębów u dzieci powyżej 8 roku życia oraz zajęcia z edukacji zdrowotnej, realizowane w szkole przez wykwalifikowany personel (lekarze stomatolodzy i pielęgniarki szkolne) dla dzieci i ich rodziców. W trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej duży nacisk jest położony na: higienę jamy ustnej, właściwe odżywianie, stosowanie związków fluoru.

W części zdrowotnej  – wskazania do poszczególnych zabiegów, ocenione zostaną przez lekarza stomatologa indywidualnie dla każdego dziecka uwzględniając stopień występowania próchnicy i ryzyko jej rozwoju.

Warunkiem niezbędnym do udziału dziecka w programie jest pisemne wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna.

Pogram po przerwie związanej z pandemią został ponownie uruchomiony w październiku 2022 i będzie trwał do końca roku budżetowego, czyli do grudnia 2022 r. Gmina Piaseczno przeznaczyła na ten cel ponad 50 tys. złotych.

Uczeń –  mieszkaniec Gminy Piaseczno może skorzystać z programu zgłaszając się do jednego z pięciu gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w gminnych szkołach.

Realizatorem jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie ul. Fabryczna 1. Program realizowany jest w gabinetach szkolnych w następujących placówkach:

  • w Szkole Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie, tel. 22-737-06-36,
  • w Szkole Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, tel. 22-757-81-95,
  • w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie, tel. 22-726-92-60,
  • w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, tel. 22-756-52-17,
  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w  Piasecznie. tel. 22 484-26-00.