Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2813W – w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno”.

538

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2813W – w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno”.