Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydanej decyzji nr 14/2020 o zmianie decyzji nr 9/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:„Budowa dróg gminnych – ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej (droga wojewódzka nr 721) w miejscowości Chyliczki”.

529

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydanej decyzji nr 14/2020 o zmianie decyzji nr 9/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:„Budowa dróg gminnych – ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej (droga wojewódzka nr 721) w miejscowości Chyliczki”.