Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie inwestycji drogowej: „budowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej”

52

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie inwestycji drogowej: „budowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej”