Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jesówce oznaczonej jako działka ew. nr 91/3

78

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jesówce oznaczonej jako działka ew. nr 91/3

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jesówce oznaczonej jako działka ew. nr 91/3