Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego rozbudowy ulicy Wiśniowej na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Łabędziej w Piasecznie

50

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego rozbudowy ulicy Wiśniowej na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Łabędziej w Piasecznie