Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4213.54.2020.KK

53

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 132/2013 z 24.04.2013 r. na pobór wód podziemnych dla potrzeb SUW Głosków. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4213.54.2020.KK