Obwieszczenie UiA.6721.4.1.2021.AW – przystąpienie do zmiany MPZP Józefosław

254

20 października 2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
UiA.6721.4.1.2021.AW
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.4.1.2021.AW – przystąpienie do zmiany MPZP Józefosław