Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów

311

Piaseczno, dnia 2023.03.08
UiA.6733.1.2023.ŁM
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 24.02.2023 r., L.dz.PP.12560.2023/UA:
Miasta Stołecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów