Gala Sportu 2023 za nami – podsumowanie i zdjęcia z imprezy

159

Dnia 3 marca 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się Gala Sportu 2023 – podsumowanie sportowego roku 2022.
Podczas imprezy nagrody i wyróżnienia otrzymali zawodnicy, trenerzy, działacze i sponsorzy, którzy w ubiegłym roku zasłużyli się dla sportu piaseczyńskiego wysokimi wynikami lub wsparciem w rozwój klubów sportowych. Nagrody otrzymali również stypendyści, którzy w 2023 zostaną objęci wsparciem finansowym ze strony Gminy Piaseczno.  
Więcej…

Źródło: GOSIR : Gala Sportu 2023 za nami – podsumowanie i zdjęcia z imprezy