Gala Sportu 2023 za nami – podsumowanie i zdjęcia z imprezy

768

3 marca 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się Gala Sportu 2023 – podsumowanie sportowego roku 2022.

Podczas imprezy nagrody i wyróżnienia otrzymali zawodnicy, trenerzy, działacze i sponsorzy, którzy w ubiegłym roku zasłużyli się dla sportu piaseczyńskiego wysokimi wynikami lub wsparciem w rozwój klubów sportowych. Nagrody otrzymali również stypendyści, którzy w 2023 zostaną objęci wsparciem finansowym ze strony Gminy Piaseczno.

Tegoroczna Gala Sportu była również oficjalnym podsumowaniem i zakończeniem obchodów jubileuszu 100-lecia Piaseczyńskiego Sportu. W ramach obchodów jubileuszu na piaseczyńskich obiektach sportowych odbyło się kilkadziesiąt imprez sportowych. W kilkunastu dyscyplinach do rywalizacji stanęło kilka tysięcy zawodników z całego kraju. Stulecie Piaseczyńskiego Sportu było także okazją do wspomnień i przybliżenia mieszkańcom bogatej historii klubów sportowych oraz sukcesów zawodników, którzy w przeszłości stawali na podium imprez rangi krajowej i międzynarodowej.

Podczas Gali Sportu nagrody otrzymali również zasłużeni dla piaseczyńskiego sportu. Była to grupa 24 zawodników, trenerów i działaczy, których wieloletnie dokonania stanowiły podwaliny dla istniejących dzisiaj klubów sportowych a ich sportowe wyniki rozsławiały gminę Piaseczno na arenie międzynarodowej.

Nagrody specjalne otrzymali również partnerzy szczególnie mocno zaangażowani w organizację imprez w ramach jubileuszu. Firmom Dr Irena Eris S.A. i Decathlon Piaseczno przyznano tytuł Mecenasa Piaseczyńskiego Sportu. Podziękowania popłynęły również do patrona honorowego 100-lecia Piaseczyńskiego Sportu czyli Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Źródło: GOSIR : Gala Sportu 2023 za nami – podsumowanie i zdjęcia z imprezy