Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI-II.7821.22.1.2018.LK o wydaniu decyzji Nr 78/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 2/2018 z dn. 22.01.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa ul. Spacerowej na odc. skrzyżowania z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ul. Działkową w Józefosławiu i Kierszku wraz z budową i przebudową niezbę

1136

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI-II.7821.22.1.2018.LK o wydaniu decyzji Nr 78/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 2/2018 z dn. 22.01.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ul. Spacerowej na odc. skrzyżowania z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ul. Działkową w Józefosławiu i Kierszku wraz z budową i przebudową niezbę