Wspólne zwiedzanie Centrum Edukacyjno-Multimedialnego

9128

10 lipca 2019 roku odbyło się zwiedzanie nowego obiektu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Spacery po obiekcie odbywały się w trzech godzinnych turach. Przed każdą z nich burmistrz Daniel Putkiewicz oraz wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak witali przybyłych mieszkańców i opowiadali o nowym punkcie przedszkolno-szkolnym oraz planowanych inwestycjach w najbliższej okolicy budynku.

Następnie przybyli goście byli oprowadzani po wnętrzach CEM-u przez burmistrzów w towarzystwie dyrektora przedszkola – Jolanty Kopacz, dyrektora szkoły – Wioletty Grochowicz oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Mariusza Sekułę.

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom za obecność na wspólnym zwiedzaniu CEM-u. Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć zrobionych podczas wspólnego spaceru:

Centrum Edukacyjno-Multimedialne to największa i najnowocześniejsza inwestycja kubaturowa w historii piaseczyńskiego samorządu, która nie licząc kosztu zakupu działek pochłonęła 52 mln zł. W obiekcie zlokalizowana będzie nowa szkoła podstawowa na 600 uczniów, z największą w mieście areną sportową, oraz duże, dziesięciooddziałowe przedszkole. Część ogólnodostępnego budynku będzie zaś siedzibą Biblioteki Publicznej z funkcjami Multiteki, salami konferencyjnymi i warsztatowymi.

– Obiekt ten stanowił trzon rewitalizacji tej zdegradowanej do tej pory części miasta – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Zagospodarowany dookoła teren szkoły będzie ogólnodostępny. Od strony południowej graniczy on ze zmodernizowanym spacerowym Traktem nad Perełką, zaś od strony wschodniej jest skomunikowany z nowo wybudowaną ul. Żytnią – dodaje burmistrz. W kolejnym etapie realizowana będzie modernizacja pobliskiego targowiska miejskiego, które w dni nie targowe będzie dodatkowym zapleczem parkingowym.

Wciąż jeszcze porządkowany jest teren wokół szkoły. Ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie placu przed głównym wejściem do gmachu, gdzie powstaną alejki, zieleń, plac zabaw, oraz siłownia zewnętrzna. Gmina zamierza też zrobić porządek na sąsiedniej działce, gdzie kilka tygodni temu przejęła teren po “Starej Mleczarni”.

2 września uczniowie rozpoczną naukę w nowej szkole, trochę później nastąpi otwarcie biblioteki, która jeszcze czeka na nowe wyposażenie. Trwa też przetarg na profesjonalny system nagłośnienia i oświetlenia sali sportowo-widowiskowej.