Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr. WI-II.7821.22.4.2018.LK zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 113/SPEC/2019 uchylającą w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego o Nr 15/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2838 W ( Millenium), od skrzyżowania z ul. Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722 z wyłączeniem obiektu mostowego.

387

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr. WI-II.7821.22.4.2018.LK zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 113/SPEC/2019 uchylającą w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego o Nr 15/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2838 W ( Millenium), od skrzyżowania z ul. Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722 z wyłączeniem obiektu mostowego.