Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI.II.7821.22.7.2018.LK zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 114/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 22/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dwóch dróg gminnych klasy D: 26KDD i 27KDD w Łazach (…).

404

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI.II.7821.22.7.2018.LK zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 114/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 22/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dwóch dróg gminnych klasy D: 26KDD i 27KDD w Łazach (…).