Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 145/SPEC/2021 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 7/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną i ul. Fabryczną w Piasecznie”

360

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 145/SPEC/2021 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 7/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną i ul. Fabryczną w Piasecznie”