Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 231/SPEC/202, znak: WI-I.7821.22.10.2022.EG uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 23/2022 z dnia 10.06.2022 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną i ul. Fabryczną w Piasecznie”.

396

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 231/SPEC/202, znak: WI-I.7821.22.10.2022.EG uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 23/2022 z dnia 10.06.2022 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną i ul. Fabryczną w Piasecznie”.