Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 26/SPEC/2022 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul.Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola- Etap I

1002

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 26/SPEC/2022 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul.Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola- Etap I