Sportowe dzieje Piaseczna

3168

Drodzy Mieszkańcy,
oddajemy w Wasze ręce książkę poświęconą historii piaseczyńskiego sportu, której wydanie zbiega się z obchodami 100-lecia sportu w Piasecznie. W 1922 roku powstała bowiem drużyna piłkarska w Żabieńcu, która później przekształciła się w najdłużej, bo do dziś działający, Klub Sportowy Jedność Żabieniec. W samym Piasecznie zalążkiem zorganizowanego sportu było powołane w 1921 r. Koło Sportowe Victoria, którego działacze doprowadzili do powstania w naszym mieście gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 1922 r., które oficjalnie zarejestrowane zostało w 1923 r.

Te sto lat to historia kilkudziesięciu klubów sportowych, dziesiątek sekcji i dyscyplin, które przez lata rozwijały się na terenie naszej gminy. Ale przede wszystkim jest to historia kilku pokoleń, wielu tysięcy sportowców, zarówno tych profesjonalnych, odnoszących sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, jak również mieszkańców masowo uprawiających sport amatorsko.

Na przestrzeni ostatnich lat gmina Piaseczno rozwijała się bardzo dynamicznie. Do miasta sprowadziły się tysiące nowych mieszkańców. W tej sytuacji szczególnie ważne jest dbanie o historię i podkreślanie naszej tożsamości. Chcemy dzielić się wiedzą historyczną, utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Sięgając do korzeni pokazujemy, że nasza gmina ma duszę, a wokół wspólnych wartości budujemy nowoczesne społeczeństwo obywatelskie.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego wydawnictwa, podzieliły się swoją wiedzą i wspomnieniami, a także udostępniły swoje archiwalia. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania należą się autorce, Pani Agnieszce Cubale, która wykonała tytaniczną pracę, zarówno na etapie gromadzenia informacji, jak i na etapie samego pisania i edycji książki.

Niniejsze wydawnictwo o objętości 600 stron nie opisuje zapewne całej historii piaseczyńskiego sportu. Traktujemy je jako punkt wyjścia do dalszych rozmów i zbierania materiałów, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłości.

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy PiasecznoKsiążka Agnieszki Cubały, którą wydało Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, jest próbą podsumowania bogatej, stuletniej historii funkcjonowania klubów i sekcji sportowych na terenie gminy Piaseczno.

Celem publikacji jest przedstawienie sportowych dziejów Piaseczna, a także upamiętnienie ludzi, którzy zakładali pierwsze kluby, budowali infrastrukturę oraz osiągali wspaniałe sukcesy, stanowiące dla mieszkańców powód do dumy i radości. 600-stronicowe wydawnictwo nie opisuje zapewne całej historii piaseczyńskiego sportu, należy je traktować jako punkt wyjścia do dalszych rozmów i zbierania materiałów, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

Aby wprowadzić czytelnika w tematykę, w pierwszej części książki autorka opisuje historię sportu w odradzającym się państwie polskim po 1918 r. Rozumiejąc procesy, jakie zachodziły w Polsce okresu międzywojnia, a także to, jak powstawały pierwsze kluby sportowe, łatwiej jest zrozumieć, jak przebiegał rozwój sportu na piaseczyńskim gruncie, o czym traktuje druga część książki. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym dyscyplinom sportowym oraz klubom sportowym z naszego terenu. Wydawnictwo wzbogacono w liczne archiwalne zdjęcia, a indeks osobowy zawiera prawie 2 500 nazwisk.

Agnieszka Cubała jest autorką m.in. książki „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”. Za swoją ostatnią książkę „Warszawskie Dzieci ’44” otrzymała w listopadzie 2021 r. prestiżową wśród autorów książek historycznych nagrodę KLIO. W roku 2019 wspólnie z gminą Piaseczno wydała cenioną pozycję „Piaseczno’44. Miasto i ludzie”.

Pobierz książkę: SPORTOWE DZIEJE PIASECZNA (.pdf, 34.1 MB)

Książka w wersji papierowej dystrybuowana jest przez GOSiR Piaseczno podczas wydarzeń dotyczących 100 lat piaseczyńskiego sportu. Publikację można również wypożyczyć w Bibliotekach Publicznych na terenie gminy Piaseczno.