Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 4/SPEC/2023, znak: WI-I.7821.22.15.2020.AT uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 17/2020 z dnia 04.09.2020 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W”.

159

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 4/SPEC/2023, znak: WI-I.7821.22.15.2020.AT uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 17/2020 z dnia 04.09.2020 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W”.