Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK

306

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania rolniczego na działce ewid. nr 44/36 obręb Jastrzębie, gm. Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.47.2023.MSK