Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr ewid. 103/1, 103/2 obręb Szczaki

285

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr ewid. 103/1, 103/2 obręb Szczaki