Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnporawnych udzielonych decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 361/2011 z dnia 11.10.2011 na pobór wód podziemnych dla potrzeb SUW Siedliska. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego