Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4212.52.2020.KK

42

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 119/2013 z dnia 12.12.2013 r na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Mieszkowo.Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4212.52.2020.KK