Obwieszczenie – wyłożenie projektów zmian dwóch MPZP Józefosław

1293

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
23 lutego 2022 r.
UiA.6721.2.1.2021.AW UiA.6721.3.1.2021.AW
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie – wyłożenie projektów zmian dwóch MPZP Józefosław