Od 4 maja zmiany podziału kursów linii 709 oraz inne komunikaty ZTM

4019
Ilustracja. Autobus 709 przy przystanku SZKOLNA 01 w Piasecznie
foto Marcin Borkowski

Od 4 maja 2021 roku ZTM dokona zmiany podziału kursów linii 709: co 2-gi kurs do PKP Piaseczno i co drugi na ul. Szkolną w ciągu całej doby. Przygotowane zmiany zgodne są z pierwotnymi, styczniowymi ustaleniami. Brak kursów z centrum miasta w środku dnia jest odczuwalny dla mieszkańców wschodniej części, którzy muszą dojść do przystanków 709 w ul. Wojska Polskiego. Obserwacje wykazują również nadmierną podaż kursów do PKP w godzinach pozaszczytowych. Ostatecznie w szczytach komunikacyjnych kursy do/z ul. Szkolnej oraz do/z PKP Piaseczno będą co 10 minut. Da to na wspólnym wyjeździe ul. Wojska Polskiego w kierunku Warszawy częstotliwość ok. co 5 minut. W godzinach pozaszczytowych czasy te wydłużą się odpowiednio do 15-20 minut z każdego krańca, co da odjazd z przystanków “Fabryczna 02” i “Kusocińskiego 02” w kierunku Warszawy co 8-10 minut. W opinii ZTM taka częstotliwość kursowania 709 optymalizuje wykorzystanie tej linii dla jak najlepszej obsługi centralnych rejonów miasta Piaseczna.

Ponieważ korekcie ulegnie rozkład jazdy 709, prosimy o zapoznanie się z jego uaktualnioną wersją na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy.

Również od 4 maja ZTM wprowadza zmiany w organizacji pętli przy ul. Wilanowskiej w Warszawie. Zmiany te szczegółowo ujęte są w opublikowanym komunikacie WTP na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl/zmiany.

ZMIANA USTAWIENIA LINII NA KRAŃCU METRO WILANOWSKA
Nowe ustawienie linii na pętli:

  • METRO WILANOWSKA 12/18 – 709727
  • METRO WILANOWSKA 11/17 – 739
ZMIANA USTAWIENIA LINII NA KRAŃCU METRO WILANOWSKA
ZMIANA USTAWIENIA LINII NA KRAŃCU METRO WILANOWSKA

ZMIANA PRZYSTANKOWA NA PĘTLI PKP PIASECZNO

  1. Wznawia się funkcjonowanie przystanku PKP PIASECZNO 05.
  2. Przystanek PKP PIASECZNO 05 będzie obowiązywał jako dla wysiadających dla linii 709, natomiast przystanek PKP PIASECZNO 04 jako dla wsiadających.
  3. Dla linii L39 do odwołania obowiązuje przystanek PKP PIASECZNO 55.

ZMIANA PRZYSTANKOWA W ZESPOLE PRZYSTANKOWYM SZKOLNA (PIASECZNO)

Linia 727 będzie zatrzymywała się na przystanku SZKOLNA 01 zlokalizowanym w zatoce na ulicy Puławskiej za skrzyżowaniem z ulicami Szkolną i Młynarską zamiast na przystanku SZKOLNA 03. Charakter przystanku pozostaje bez zmian.

NOWE ROZKŁADY JAZDY OD 4 MAJA 2021

Od wtorku 4 maja zmienią się rozkłady jazdy linii: 709, 727 739 oraz jadących częściowo po tej samej trasie autobusów: 192, 331, 209, 715 737. Czasy przejazdu będą odpowiadały aktualnemu ruchowi na ulicy Puławskiej, a pasażerowie na każdym z kierunków zyskają po trzy minuty. Więcej informacji: www.wtp.waw.pl

PLANOWANA ZMIANA TRASY LINII 710

Jednocześnie informujemy, że w związku z zakończeniem prac na pętli autobusowej na ul. Jana Pawła II przy targowisku, w maju planowana jest zmiana trasy linii 710. Wybudowana pętla wraz z zatoką stanowić będą końcowy i początkowy przystanek tej linii, natomiast nowa trasa przebiegać będzie ulicą Chyliczkowską i Jana Pawła II (z pominięciem ul. Armii Krajowej i ul. Wojska Polskiego na kursach do Piaseczna). Szczegóły tej zmiany zostaną opublikowane w niezależnym komunikacie na stronie wtp.waw.pl.