Odbiór azbestu w 2021 roku

796

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że z dniem 09 listopada 2021 roku został zakończony nabór wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożone po tym terminie zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Odbiór azbestu w 2021 roku