Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie

669

Załącznik nr 1 do zarządzenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 03.02.2023 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Klubu Sportowego Hubertus, na realizację zadania:
Halowe…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie