System e-przedszkole już od marca

2781
e-przedszkolak. Na zdjęciu monitor.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W marcu 2023 r. w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piaseczno rozpocznie się wdrażanie nowego, elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu przedszkolaków w placówce.

Fakt przyjścia i wyjścia dziecka odnotowywany będzie na podstawie przykładania przez opiekunów do czytnika Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Jako alternatywne rozwiązanie (w przypadku zapomnienia lub nieposiadania karty) dopuszczone będzie wprowadzanie indywidualnego numeru pin przypisanego do każdego dziecka.

– System został już wdrożony testowo w dwóch gminnych placówkach: Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 4. Testowe wdrożenia pozwoliły zebrać doświadczenia, w efekcie których udoskonaliliśmy założenia systemu i wprowadziliśmy wiele modyfikacji i poprawek. System dzięki temu zyskał kilka nowych funkcjonalności i zabezpieczeń oraz został przetestowany w warunkach rzeczywistych – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Jak to działa?

Pierwsze 300 minut (czyli 5 godzin) pobytu dziecka w przedszkolu, liczone od momentu przyjścia, jest bezpłatne. Ustawowa opłata w wysokości 1,14 zł będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (dotyczy dzieci 3-, 4- i 5-letnich) poza czasem bezpłatnym. Dzieci uczęszczające do 6-latków, tzw. zerówki, na mocy ustawy są zwolnione z opłat.

e-przedszkolak. Na zdjęciu monitor, czytnik i dłoń z kartą.
System działa już w dwóch gminnych przedszkolach / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

System będzie działał w czasie rzeczywistym, tzn. wszystkie operacje dokonywane przy czytnikach w przedszkolach widoczne będą dla rodziców online. Każdy rodzic dostanie z przedszkola login i hasło do indywidualnego konta swojego dziecka, na którym prowadzone będą rozliczenia. Na koniec miesiąca rodzice poprzez SMS lub e-mail automatycznie będą dostawać informację z systemu o wysokości opłaty należnej za dany miesiąc.

W przypadku, gdy do jednego przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny, karty w systemie można skonfigurować tak, aby możliwe było zgłoszenie przybycia lub odbioru obojga dzieci przy jednym przyłożeniu karty. System posiada również rozbudowany moduł ogłoszeniowy, za pomocą którego nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami, informując o ważnych wydarzeniach, wycieczkach i ogłoszeniach dotyczących danej grupy lub całego przedszkola.

Poprawność naliczania opłat

System wyposażono w szereg zabezpieczeń dbających o poprawność i skuteczność odnotowywania operacji przyjścia i wyjścia, co pozwoli zapobiegać nadużyciom i zapewni prawidłowe wyliczenie opłat.

W przypadku, gdy rodzic lub inny opiekun nie odbije karty, nie wprowadzi kodu pin przy wejściu i/lub wyjściu dziecka do/z przedszkola, system przypisze (po weryfikacji obecności dziecka w przedszkolu przez nauczyciela) jako godzinę przyjścia godz. 6.30 i/lub wyjścia godz. 17.30, w zależności od tego, czy brakuje odbicia porannego, czy popołudniowego. Taki mechanizm zabezpiecza budżet przed ewentualnymi niedoborami finansowymi, zapewnia sprawiedliwość społeczną oraz motywuje do dbania o poprawność wykonywania operacji.

– Wdrożenie tego systemu to jedna z szeregu e-usług, które wprowadzamy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w gminie Piaseczno” – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nasze działania dotyczące wdrażania kolejnych e-usług są również doceniane i nagradzane w ogólnopolskich konkursach. Pod koniec 2022 r. zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie Smart City Poland Award 2022 oraz tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji.

Prace wdrożeniowe systemu e-przedszkole powinny zakończyć się w czerwcu 2023 r.