Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Ikizama Judo Cup III- WOM- Warszawska Olimpiada Młodzieży

275

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 10.09.2020r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)
Zamieszcza ofertę:
Uczniowskiego Klubu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Ikizama Judo Cup III- WOM- Warszawska Olimpiada Młodzieży